Quy định hình thức thanh toán tại Thuận Phong Mobile

Khách hàng chỉ thanh toán sau khi chúng tôi hoàn thành dịch vụ sửa chữa đúng như cam kết với khách hàng khi nhận máy.

Mọi chi phí được thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam Đồng tại quầy

Bình luận