Đây là trang hỏi đáp của chúng tôi, hãy đặt những câu hỏi liên quan đến sự cố điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả trong thời gian là 15 phút.

Bên cạnh đó vui lòng trả lời những câu hỏi mang tính chất xây dựng, để giúp chúng tôi hoàn thiện hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn.

Dĩ nhiên là khi hoàn thành bảng khảo sát này bạn sẽ nhận được những phần ưu đãi khi sửa chữa

Hỏi đáp sự cố

Bình luận