Chính sách vận chuyển giao máy tại Thuận Phong Mobile

Khi nhận máy, Thuận Phong Mobile sẽ ghi phiếu biên nhận cho khách hàng, và Thuận Phong Mobile chỉ giao máy khi khách hàng mang đúng phiếu biên nhận đó cho chúng tôi.

Trường hợp đặc biệt:

  • Khách hàng làm mất phiếu chúng tôi sẽ truy xuất camera thời điểm nhận máy để bảo đảm đúng khách hàng, hoặc có ký xác nhận đã nhận máy mà không mang biên nhận bằng hình thức lăn dấu vân tay vào biên nhận của chúng tôi.
  • Khách hàng nhờ 1 người khác đến nhận máy thì phải có trách nhiệm liên hệ trước với Thuận Phong Mobile để xác nhận bằng chính số điện thoại mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi.

Vì bảo vệ quyền lợi cho chính khách hàng và cho Thuận Phong Mobile, chúng tôi rất mong Quý khách luôn hợp tác. Mọi chi phí giao máy trong trường hợp nhờ đơn vị thứ 3 vận chuyển, thì khách hàng sẽ là người chịu chi phí vận chuyển.

Bình luận