Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại Thuận Phong Mobile

Thuận Phong Mobile luôn bảo mật những thông tin của khách hàng như danh bạ, hình ảnh, tài liệu trong điện thoại của khách hàng. Chúng tôi cam kết

  • Không trích xuất, lấy cắp tài liệu trong điện thoại, trong mail cá nhân khách hàng
  • Không lấy hình ảnh, danh bạ, tài liệu để bán lại cho một bên thứ 3

Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm, và luôn nêu rõ với khách hàng về nguy cơ sẽ bị mất tài liệu, danh bạ, hình ảnh trong quá trình sửa chữa. Nếu khách hàng đồng ý, thì chúng tôi mới tiến hành sửa chữa.

Ví dụ: Trong việc reset lại máy trở về cài đặt gốc thì có thể sẽ mất hết dữ liệu của máy. Hoặc trường hợp thay ổ cứng mới, mainboard mới thì sẽ làm mất dữ liệu.

1/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chỉ lấy số điện thoại của khách hàng với mục đích thông báo về tình trạng sửa chữa điện thoại cho khách hàng biết.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin

Phạm vị trong quá trình sửa chữa điện thoại, sử đụng để liên lạc với chủ nhân điện thoại

3/ Thời gian lưu trữ thông tin 

Không lưu trữ

4/ Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Là cửa hàng điện thoại Thuận Phong, số 73 Phùng Văn Cung,P2, Phú Nhuận

5/ Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Không có, vì không phải là website TMĐT, không có trang User.

6/ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thuận Phong Mobile cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng với bên thứ 3, thứ 4, thứ N

 

 

Bình luận