Bảng giá niêm yết dịch vụ sửa chữa điện thoại iPhone

Hướng dẫn: Nhập mã số vào Ô Tìm trong bảng giá, sẽ hiển thị tất cả dịch vụ của chiếc iPhone của bạn

Model Mã số tìm kiếm
iPhone 4/4s 01
iPhone 5/5s/5c/SE 02
iPhone 6 03
iPhone 6s 04
iPhone 6s Plus 05
iPhone 6 Plus 06
iPhone 7 07
iPhone 7 Plus 08

Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone

Tên dịch vụGiá BH(tháng)
Thay mặt kính iPhone 4/4s ms01200.0006T
Thay màn hình iPhone 4/4s ms01500.0006T
Thay pin iPhone 4/4s ms01280.0006T
Thay dây nút nguồn + Volume + Gạt rung ms01200.0006T
Sửa chữa iPhone 4/4s mất sóng ms01500.0006T
Sửa chữa iPhone 4/4s mất wifi ms01500.0006T
Sửa chữa iPhone 4/4s mất cảm ứng ms01500.0006T
Sửa chữa iPhone 4/4s không sạc được ms01500.0006T
Sửa chữa iPhone 4/4s không nhận sim ms01500.0006T
Sửa chữa iPhone 4/4s mất iMei ms01500.0006T
Sửa chữa iPhone 4/4s mất Blutooth ms01500.0006T
Sửa chữa iPhone 4/4s mất loa ms01500.0006T
Sửa chữa iPhone 4/4s mất chuông ms01500.0006T
Mở khóa iCloud 4/4s ms01700.0006T
Thay màn hình iPhone 5/5s/5c/SE ms02500.0006T
Thay mặt kính iPhone 5/5s/5c/SE ms02200.0006T
Thay pin iPhone 5/5s/5c/SE ms02250.0006T
Thay vỏ iPhone 5/5s/5c/SE ms02500.0006T
Thay camera 5/5s/5c/SE ms02250.0006T
Thay loa 5/5s/5c/SE ms02200.0006T
Sửa chữa iPhone 5/5s/5c/SE mất sóng ms02400.0006T
Sửa chữa iPhone 5/5s/5c/SE mất wifi ms02400.0006T
Sửa chữa iPhone 5/5s/5c/SE không nhận sim ms02400.0006T
Sửa chữa iPhone 5/5s/5c/SE không nhận sạc ms02400.0006T
Sửa chữa iPhone 5/5s/5c/SE mất âm thanh ms02400.0006T
Sửa chữa iPhone 5/5s/5c/SE mất nguồn ms02400.0006T
Thay mặt kính iPhone 6 ms03250.0006T
Thay pin iPhone 6 ms03300.0006T
Thay camera iPhone 6 ms03300.0006T
Thay vỏ iPhone 6 ms03600.00012T
Sửa chữa iPhone 6 mất sóng ms03600.0006T
Sửa chữa iPhone 6 mất mất wifi ms03600.0006T
Sửa chữa iPhone 6 mất âm thanh ms03600.0006T
Sửa chữa iPhone 6 không nhận sim ms03600.0006T
Sửa chữa iPhone 6 mất nguồn ms03600.0006T
Sửa chữa iPhone 6s mất nguồn ms04800.0006T
Sửa chữa iPhone 6s mất sóng ms04800.0006T
Sửa chữa iPhone 6s mất wifi ms04800.0006T
Sửa chữa iPhone 6s không nhận sim ms04800.0006T
Sửa chữa iPhone 6s không sạc được ms04800.0006T
Thay pin iPhone 6s ms04 300.0006T
Thay mặt kính iPhone 6s ms04350.00012T
Thay vỏ iPhone 6s ms04750.0006T
Thay camera iPhone 6s ms04350.00012T
Mở iCloud iPhone 6s ms 044.500.0006T
Mở iCloud iPhone 6 plus ms063.700.0006T
Mở iCloud iPhone 5 ms021.500.0006T
Mở iCloud iPhone 6 ms033.300.0006T
Thay màn hình iPhone 6s Plus ms051.800.0006T
Thay pin iPhone 6s Plus ms05300.0006T
Thay mặt kính iPhone 6s Plus ms05400.0006T
Thay vỏ iPhone 6s Plus ms05800.0006T
Thay camera iPhone 6s Plus ms05400.0006T
Sửa chữa iPhone 6s Plus mất sóng ms05800.0006T
Sửa chữa iPhone 6s Plus mất wifi ms05800.0006T
Sửa chữa iPhone 6s Plus mất nguồn ms05800.0006T
Sửa chữa iPhone 6s Plus không sạc được ms05800.0006T
Sửa chữa iPhone 6s Plus không nhận sim ms05800.0006T
Thay màn hình iPhone 6s ms041.150.0006T
Thay màn hình iPhone 6 ms03700.0006T
Thay mặt kính iPhone 6 Plus ms06350.00012T
Thay màn hình iPhone 6 Plus ms061000.0006T
Thay pin iPhone 6 Plus ms06300.0003T
Thay vỏ iPhone 6 Plus ms06600.00012T
Thay camera iPhone 6 Plus ms06350.0006T
Thay loa iPhone 6 Plus ms06350.0006T
Sửa chữa iPhone 6 Plus mất sóng ms06600.0006T
Sửa chữa iPhone 6 Plus không nhận sim ms06600.0006T
Sửa chữa iPhone 6 Plus không sạc được ms06600.0006T
Sửa chữa iPhone 6 Plus mất nguồn ms06600.0006T
Sửa chữa iPhone 6 Plus mất iMei ms06600.0006T
Sửa chữa iPhone 6 Plus mất âm thanh ms06600.0006T
Sửa chữa iPhone 6 Plus mất wifi ms06600.0006T
Thay màn hình iPhone 7 ms073.900.0006T
Thay mặt kính iPhone 7 ms07800.0006T
Thay pin iPhone 7 ms07500.0006T
Thay vỏ iPhone 7 ms071.000.0006T
Thay camera iPhone 7 ms07800.0006T
Thay loa iPhone 7 ms07600.0006T
Sửa chữa iPhone 7 mất sóng ms071.200.0006T
Sửa chữa iPhone 7 mất nguồn ms071.200.0006T
Sửa chữa iPhone 7 mất âm thanh ms071.200.0006T
Sửa chữa iPhone 7 mất wifi ms071.200.0006T
Sửa chữa iPhone 7 không sạc được ms071.200.0006T
Sửa chữa iPhone 7 không nhận sim ms071.200.0006T
Thay màn hình iPhone 7plus ms084.400.0006T
Thay mặt kính iPhone 7plus ms08700.00012T
Thay pin iPhone 7plus ms08500.0003T
Thay vỏ iPhone 7plus ms081.000.00012T
Thay camera iPhone 7plus ms081.300.0006T
Thay loa iPhone 7plus ms08650.0006T
Sửa chữa iPhone 7plus mất sóng ms081.300.006T
Sửa chữa iPhone 7plus mất wifi ms081.300.006T
Sửa chữa iPhone 7plus mất âm thanh ms081.300.006T
Sửa chữa iPhone 7plus mất nguồn ms081.300.006T
Sửa chữa iPhone 7plus không nhận sim ms081.300.006T
Sửa chữa iPhone 7plus không sạc được ms081.300.006T
Mở khóa icloud iphone 6s plus ms055.000.0006T

Bình luận